Dlaczego warto?


Polityka Prywatności
  1. Administratorem danych osobowych uzytkowników serwisu www.eusluga.com w zakresie, w jakim są one niezbędne do korzystania z niego jest firma PHU Team Maciej Treliński z siedzibą na ul Świętokrzyskiej 52a w Pabianicach NIP 7311821694 zwana później Dostawcą,
  2. Dane przetwarzane są przez Dostawcę dla potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i realizacji jej funkcji umożliwiania nawiązywania kontaktu pomiędzy usugodawcą a usługobiorcą i zawierania umów o świadczenie usług. Podanie danych następuje dobrowolnie, ale jest niezbędne do korzystania z serwisu,
  3. Klient ma prawo ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
  4. Dostęp do danych osobowych udostępnionych przez klientów w serwisie uzyskają usługodawcy, z których usług klient zdecyduje się skorzystać.
  5. Dostęp do danych osobowych udostępnionych przez usługodawców w publicznym profilu mają wszyscy użytkownicy sieci Internet.
  6. Wszelkie informacje na temat wykorzystania danych osobowych, jak również dostępu do ich treści lub sposobu aktualizacji należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: biuro@eusluga.com.